Elérhetőség Bege Antal-emlékdíj Résztvevők Eredmények Program Feladatok

Bege Antal-emlékdíjI. Indoklás


Bege Antal (1962-2012) erdélyi magyar matematikus. 1991 és 2008 között a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Matematika és Informatika Karának oktatója. 2008-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) marosvásárhelyi karán tanszékvezető docens volt. Az Acta Universitatis Sapientiae szakfolyóirat főszerkesztője, annak megindításától. 1995-től szerkesztője volt továbbá a Notes on Number Theory and Discrete Mathematics folyóiratnak is. 2010-től haláláig az Erdélyi Múzeum-Egyesület matematikai és informatikai szakosztályának elnöke volt. 2013-ban a Sapientia EMTE tiszteletbeli professzori cím adományozásával tisztelgett emléke előtt.

2019-ben a tiszteletére lett alapítva a család által támogatott, a Sapientia Alapítvány által kezelt „Bege Antal-emlékdíj”.

A „Bege Antal-emlékdíj” odaítélésének célja, hogy a romániai magyar nyelvű matematika versenyzésben kiemelkedő eredményt elért diákok tevékeny­ségét elismerje.


II. A Bege Antal-emlékdíj adományozásának rendje


Az Emlékdíj évente egy alkalommal kerül átadásra egy versenyző diákcsapatnak a Bege Antal matematikai emlékverseny (ECN verseny matematika szakasza) rendezvénysorozat keretében, melyet Bege Antal kezdeményezésére szervez meg a Sapientia EMTE Matematika-Informatika Tanszéke, minden évben. A díj odaítéléséről a mindenkori Versenybizottság dönt. A Bizottság tagjai a Sapientia EMTE Matematika és Informatika tanszékének matematikus oktatói, elnöke a mindenkori tanszékvezető.

A díjat annak a versenyző csapatnak ítélik oda, amelyik a következő kritériumok valamelyikének eleget tesz:

  1. a versenyfeladatok megoldásánál legalább egy általánosítást is adott,
  2. valamelyik versenyfeladatnak különös, szép megoldását találta,
  3. a Versenybizottság a legeredményesebb csapatnak ítéli meg.

Az emlékérem, az ezzel járó oklevél és pénzjutalom a nyertes csapat mindhárom tagjának odaítélendő.